Sandefjord Pistolklubb

Du er her:

Skytereglement

Skytereglement Pistol:

Dette skytereglement gjelder for all skyting i regi av Sandefjord Pistolklubb, både ved organisert trening og når man driver egentrening på banene.

Generelt

Husk sikker bakgrunn!

  1. All skyting på pistolbanen skal foregå etter nedenstående regler og forøvrig på den måte som klubben bestemmer.
  2. Det er strengt forbudt å skyte med våpen eller ammunisjon som kan være farlig for andres eller egen sikkerhet.
  3. Geværskyting er ikke tillatt. Heller ikke skyting med maskinpistol.
  4. Det er bare medlemmer av skytterlag som har tillatelse til å benytte banen.
  5. Skyting skal foregå i de stillinger og etter de programmer og regler som er angitt i reglementet.
  6. Skyting mot blikkbokser, tomflasker etc., eller gjenstander som kastes opp i luften er strengt forbudt.

Personer som ikke overholder reglene vil bli bortvist fra banen. I grovere tilfeller vil forholdet bli anmeldt.

Les også om våre ordensregler og sikkerhetsregler på standplass.

Sist oppdatert: 07.09.2010 20:39

Verktøylinje

Treningstider

Vinterhalvåret:
Tirsdager og torsdager fra 18:00-20:00 i "Hula"

Sommerhalvåret:
Tirsdager, torsdager og lørdager fra 10:00-20:00 (10:00-15:00) i Bjørndalen

Gjeldene restriksjoner

  • Ingen grovskyting i Hula, kun .22LR

Sandefjord Pistolklubb, Boks 48, 3246 Sandefjord - Kontakt oss